Animacion – Tregu i barabartë i punës është parakusht për një shoqëri të zhvilluar

15.08.2017

Përfshirja e grave që nuk janë aktive në tregun e punës do të kontribuonte në rritjen e GDP-së së shtetit prej 4 deri në 10%, siç shihet nga përvoja e shteteve tjera.

“Ky animacion u mundësua me përkrahjen bujare të popullit amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID. Përmbajtja është përgjegjësi e organizatës Demokraci për Zhvillim – D4D dhe nuk pasqyron doemos pikëpamjet e USAID apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.”
D4D përkrahet përmes Programit Angazhimi për Barazi – E4E, financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID dhe realizuar nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim – ATRC.