Thirrje për aplikim: Çmim Gazetarie për Barazi Gjinore 2018

25.04.2018

Instituti Demokraci për zhvillim, në kuadër të projektit “Leja prindërore për barazi gjinore” që financohet nga Qendra Ndërkombëtare Olof Palme dhe mbështetet nga Qeveria Suedeze, prezanton edicionin e parë të Çmimit të gazetarisë për barazi gjinore në Kosovë.

Afati për aplikim është: 31 shtator 2018 në orën 16:00 CET

Vegëza për aplikim: https://goo.gl/forms/cjP8GlfMpBhMO2pH3