Takimi me gratë ndërmarrëse

26.07.2017

Në takimin e radhës mbi jo-aktivitetin e grave në treg të punës, u takuam me gratë ndërmarrëse. Shqetësimet të cilat i kemi marr përmes hulumtimit në terren, vërtetohen edhe nga punëmarrëset. Shkollimi jo-adekuat (sipas kërkesave të tregut), patriarkaliteti në familje, mungesa e përvojës në punë, mungesa e transportit për ndrrimet e treta në disa vende pune, paragjykimet për disa vende pune që njihen si të burrave si dhe pushimi i lehonisë.

Shqetësimet të cilat janë ngritur edhe nga takimet e ndryshme me gra, si dhe të dhëna të marrura nga pyetësori që kemi realizuar në gjithë Kosovën, do të lansohet gjatë këtij viti.