Aniamcion – Pse gratë në Kosovë nuk janë duke kërkuar punë?

10.06.2017

82.6% të grave në Kosovë nuk janë aktive në tregun e punës, pavarësisht faktit që përjashtimi i grave nga aktiviteti ekonomik është një prej barrierave kyçe për zhvillim ekonomik të një vendi.
A i keni menduar ndonjëherë arsyet pse një grua në familjen tuaj nuk është duke kërkuar punë?

“Ky animacion u mundësua me përkrahjen bujare të popullit amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID. Përmbajtja është përgjegjësi e organizatës Demokracia në Zhvillim – D4D dhe nuk pasqyron doemos pikëpamjet e USAID apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.”

D4D përkrahet përmes Programit Angazhimi për Barazi – E4E, financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID dhe realizuar nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim – ATRC.