• Shqip

Private: Programi për grante të vogla – Kërkesë për aplikime

08.08.2017

Vullnetarizmi për Zhvillim: Promovimi i vullnetarizmit dhe i aktivizmit qytetar në Kosovë.

Demokraci për Zhvillim (D4D) në partneritet me George William Youth Association në Kosovë (GWY) lansojnë thirrjen për aktivitete që synojnë inkurajimin e vullnetarizmit dhe të aktivizmin qytetar. Ky projekt mbështetet financiarisht nga Ambasada Britanike në Kosovë.

Formularin e aplikimit dhe detajet e mëtejme për programin, mund ti gjeni në këtë link: https://goo.gl/ZHZgHt

Afati përfundimtar është: 10 shtator 2017.