Animacion – Si t’i aktivizojmë gratë në tregun e punës?

06.10.2017

Për të mundësuar përfshirje më të lartë të grave në tregun e punës, është shumë e rëndësishme të luftohen faktorët që po mbajnë ato joaktive. Për të parë cilat janë mekanizmat që ndikojnë në rritjen e pjesëmarrjes së grave në treg të punës, shihni animacionin në vijim.

“Ky animacion u mundësua me përkrahjen bujare të popullit amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID. Përmbajtja është përgjegjësi e organizatës Demokraci për Zhvillim – D4D dhe nuk pasqyron doemos pikëpamjet e USAID apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.”
D4D përkrahet përmes Programit Angazhimi për Barazi – E4E, financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID dhe realizuar nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim – ATRC.